Kadra pedagogiczna

 

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmiot

1.

Barbara Wiącek - dyrektor

Informatyka, technika

2.

Irena Bryk

Matematyka, plastyka, informatyka

3 Dorota Gil Przyroda, wf

4.

Mariola Gola

J. polski, historia

5.

Joanna Gros

Wychowanie przedszkolne

6.

Urszula Marek

Edukacja wczesnoszkolna, muzyka

7.

Fryderyka Mazur

Edukacja wczesnoszkolna

8.

ks. Józef Jaworski

Religia

9.

Teresa Saj

Edukacja wczesnoszkolna zaj. rewalidacyjne

10.

 Beata Wiktor   

Wychowanie przedszkolne

11.

Agnieszka Wit

J. angielski

 

Poziom wykształcenia:

 

Wykształcenie

mgr z pp.                     

Liczba nauczycieli

    11                          

 

Dodatkowe kwalifikacje

Studia podyplomowe

Stopień specjalizacji

Kwalifikacje do nauczania

2 lub więcej przedmiotów

Liczba nauczyciel

7

4

7