W miesiącu maju br. obchodziliśmy w naszej szkole święto książki. Rozpoczął je udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- pod hasłem „Czytanie jest fajne” zorganizowanej przez pracowników Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Przedborzu. Klasy P,0, I-III z zaciekawieniem wysłuchały pięknego czytania fragmentów literatury dziecięcej. Miało również miejsce spotkanie środowiskowe z babciami i dziadkiem, którzy czytali i opowiadali uczniom najpiękniejsze bajki. Odbyły się klasowe konkursy pięknego czytania w kl. I-III. Klasy IV-VII uczestniczyły w lekcji bibliotecznej „ Katalog biblioteczny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przedborzu, a chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych. W ramach obchodów „Święta książki kl. P,0 i I-III wykonały prace plastyczne - ilustracje do ulubionych bajek , które są prezentowane na gazetce ściennej korytarza. Odbyła się wycieczka do drukarni w Rzeszowie, celem dowiedzenia się „Jak powstaje książka”.

Program profilaktyczny edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” zrealizowany został wzorem lat ubiegłych w formie warsztatowej z zastosowaniem metod aktywizujących. Główny cel programu zakładał wyrobienie u uczniów umiejętności świadomego radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą w ich obecności. Realizacja pięciu scenariuszy z wykorzystaniem materiałów pozyskanych z PSSE w Kolbuszowej, a także przygotowanych przez nauczyciela pozwoliła uczniom zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące zachowań prozdrowotnych. Na zakończenie programu dzieci samodzielnie wykonały znaczki „ Nie pal przy mnie, proszę”.

Uczniowie klasy naszej szkoły wzięli udział w Programie Antytytoniowym "Bieg po zdrowie" opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym. Podczas zajęć uczestnicy wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, liczyli koszty palenia papierosów, przeprowadzali wywiady oraz tworzyli komiksy z bohaterami programu. Dzięki niemu uczniowie uczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani  byli rodzice, którzy otrzymali na początku realizacji programu informacje o realizacji programu. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.