Uczniowie w klasie IV

1. Dryja Julia

2. Gil Anna

3. Grabowska Patrycja

4. Grochala Magdalena

5. Koziarz Bartłomiej

6. Kwarta Gabriela

7. Przydział Bartłomiej

8. Saj Krzysztof

9. Siwiec Eliza

10. Słotwiński Maciej

11. Starzec Paweł

12. Wiktor Jakub

Wychowawca: p. Dorota Gil