W grudniu po raz kolejny odbył się się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa sprawdzający zdobytą przez pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz  zasad udzielania pierwszej pomocy. Test organizowany jest w ramach IX edycji Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, którego patronami są Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Uczniowie klasy I SP w Przedborzu rozwiązały go na zajęciach komputerowych pod czujnym okiem Pani uczącej. Z rąk organizatorów otrzymały piękny, kolorowy dyplom.