W dniu 25 maja 2017r. uczeń naszej szkoły Maciej Słotwiński wziął udział w konkursie matematycznym w SP nr 2 w Kolbuszowej. Godnie reprezentując naszą szkołę zmagał się z rozmaitymi zadaniami matematycznymi na bardzo wysokim poziomie trudności. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów matematycznych za godne reprezentowanie naszej szkoły na szczeblu gminnym! Z rąk organizatorów odebrał piękny dyplom oraz ciekawe nagrody rzeczowe.