W 2013r. czworo nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym pracy na internetowej platformie e- learningowej EDUSCIENCE. Daje ona możliwości korzystania z gotowych zasobów przygotowanych przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, jak również tworzenia i publikacji własnych materiałów. Dostępne są lekcje z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej.

Zasoby dydaktyczne jakie oferuje platforma to: filmy i animacje, obrazy i dźwięki, doświadczenia, zestawy pytań, pokaz slajdów, karty pracy. Dostępne są także programy nauczania i narzędzia interaktywne tj. mapy myśli, gry, krzyżówki, edytor lekcji.

Praca na platformie EDUSCIENCE wykorzystywana jest w naszej szkole często na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych ( zajęcia rozwijające, rewalidacyjne), gdyż stwarza możliwość urozmaicenia procesu dydaktycznego, łączy świat nauki i edukacji.

Jedna z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej opublikowała na platformie kilka zasobów i autorski scenariusz lekcji: „ Wyprawa na Spitsbergen” w oparciu o materiały opracowane przez dydaktyków i zasoby własne ( tekst popularnonaukowy, plik zdjęć, zestaw pytań do gier interaktywnych). Podgląd lekcji dostępny jest na platformie po uruchomieniu edytora lekcji.