Od wielu lat nasza szkoła realizuje „ Szkolny program wolontariatu”, który odwołuje się do tradycji ruchu dobroczynnego i ma na celu popularyzację działalności charytatywnej w środowisku lokalnym. Nasze działania mają charakter pomocy doraźnej ( odpowiadamy na apele, ogłoszenia, zaproszenia) jak i długofalowej, gdyż uczniowie skupieni w Szkolnym Kole CARITAS realizują ogólnopolskie akcje pomocowe. Wartość pomocy udzielonej przez nas dotyczy nie tylko sfery finansowej, ale ma na celu wspieranie wszelkich dzieł miłosierdzia i potrzeb duchowych drugiego człowieka. Mamy świadomość, że aktywna postawa pomaga realizować konkretne cele wobec potrzebujących i promuje tę inicjatywę w społeczeństwie.