AUTOR: Nauczyciele klas 0 - III SP im Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Okazywanie szacunku i miłości babciom i dziadkom, sprawianie im przyjemności poprzez zaprezentowanie programu artystycznego i wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków.

OPIS: Dzieci z klas 0 - III corocznie pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowują bogaty program artystyczny na cześć swoich babć i dziadków (przedstawienia, piosenki, montaże słowno - muzyczne, scenki dramowe, dialogi). Wykonują własnoręcznie upominki, które wręczają babciom i dziadkom po występach artystycznych. W uroczystym spotkaniu w świetlicy wiejskiej jest czas przewidziany na wspólną herbatkę i ciasteczka.

EFEKTY: Atmosfera spotkania z babciami i dziadkami jest bardzo podniosła. Relacje międzypokoleniowe uwidocznione są w wyrażaniu szacunku i wdzięczności przez dzieci, a ze strony dziadków w okazywaniu radości ze wspólnie spędzonych chwil.

UPOWSZECHNIANIE: Opisane przedsięwzięcie zostaje upowszechnione w środowisku lokalnym, gdyż ma charakter spotkania otwartego ( uczestniczą w nim chętni rodzice),                           w kronice szkoły ( artykuł+ zdjęcie) i na stronie www szkoły.