AUTOR: Nauczyciele SP im Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie na drugiego człowieka, jego cierpienie i krzywdę. Kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych ( altruizmu, życzliwości, współpracy).

OPIS: Samorząd Uczniowski wspólnie z Caritas parafii Przedbórz przeprowadził zbiórkę pieniędzy na leczenie ciężko chorego dziecka z naszej miejscowości. Uczniowie przygotowali puszki i poświęcili swój wolny czas na kwestowanie. Akcja spotkała się ze zrozumieniem   i dużym odzewem w środowisku lokalnym. Zebrane środki finansowe zostały przekazane na konto rodziców chorego dziecka.

EFEKTY: Praca wolontariusza sprawia wiele satysfakcji uczniom i opiekunom. Dzieci uczą się empatii, bezinteresowności, szacunku dla chorych i cierpiących, odpowiedzialności za podjęte zadanie oraz dokonywania hierarchii wartości. Otrzymane miłe podziękowanie od rodziców chłopca motywuje do dalszej pracy.

UPOWSZECHNIANIE: Akcja została rozpropagowana w środowisku szkolnym ( apel szkolny) i lokalnym ( ogłoszenie księdza proboszcza