AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi ukierunkowanej na potrzeby duchowe drugiego człowieka. Wdrażanie do okazywania uczuć szacunku, pogody ducha i właściwego zachowania się na scenie, budowanie właściwych relacji dzieci ze starszymi.

OPIS: Corocznie nasza szkoła przygotowuje program artystyczny na środowiskowe spotkanie - Opłatek dla osób starszych i samotnych, którego organizatorem jest Rada Sołecka naszej wsi. Uczniowie poświęcają swój wolny czas na naukę ról, przygotowanie strojów i rekwizytów adekwatnych do odgrywanych ról. W sobotnie, karnawałowe popołudnie przedstawiają program artystyczny zgromadzonym gościom. Atmosfera tych spotkań jest zawsze wyjątkowa ze względu na obecność seniorów z naszej miejscowości, przedstawicieli Rady Sołeckiej              i władz Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, którzy doceniają starania szkoły w tej kwestii.

EFEKTY: Uczniowie razem z wychowawcami uczestniczą w niezwykłym spotkaniu, gdzie mogą podzielić się ze starszymi swoimi umiejętnościami i zdolnościami, uprzyjemnić im czas, przekazać pozytywne emocje. Uczą się także umiejętności współpracy z innymi instytucjami.

UPOWSZECHNIANIE: Cyklicznie powtarzające się wydarzenie upowszechniane jest w środowisku lokalnym ( ogłoszenie księdza proboszcza), w kronice szkolnej i na stronie www szkoły.