AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Rozwijanie wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i chęci pomagania. Aktywizowanie do udziału w życiu społecznym poprzez pełnienie ról społecznych i solidne wykonywanie przydzielonych zadań.

OPIS: Uczniowie zachęceni ogłoszeniem i zmotywowani przez opiekunów aktywnie włączyli się do akcji charytatywnej : " Nie jesteście sami" organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kolbuszowej. Celem akcji było pozyskiwanie funduszy na pomoc dzieciom                            i młodzieży oraz instytucjom zajmującym się problemami młodzieży. Chętni uczniowie rozpropagowali akcję w klasach i dbali o zbiórkę datków w wyznaczonym czasie. Komisyjnie przeliczone pieniądze opiekunowie akcji przekazali do Organizatora.

EFEKTY: Wyposażenie uczniów w wartości wychowawcze tj. odpowiedzialność, wrażliwość na potrzeby innych, samodyscyplinę. Efektem podejmowanych działań była aktywność społeczna, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za powierzone zadanie       i pobudzanie do podejmowania inicjatyw na rzecz potrzebujących.

UPOWSZECHNIANIE: Informacje o akcji na gazetce Samorządu Uczniowskiego, na apelach szkolnych, przekazanie informacji rodzicom na spotkaniu z dyrektorem szkoły, artykuły w prasie lokalnej.