AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Budowanie pozytywnych relacji dzieci ze starszymi osobami, wdrażanie do okazywania im należnego szacunku, budowanie wspólnoty środowiskowej, uwrażliwianie na potrzeby estetyczne innych ludzi.

OPIS: Co roku w okresie późnej jesieni sołectwo wsi Huta Przedborska organizuje Dzień Seniora, który gromadzi liczne grono starszych mieszkańców. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowują dla nich gościnny występ artystyczny. Spotkanie odbywa się zawsze w sobotnie popołudnie. W realizację występów angażowani są również rodzice uczniów, gdyż oni zapewniają dzieciom transport do świetlicy wiejskiej w Hucie Przedborskiej. Uczniowie dbają o stroje i charakteryzację, przygotowują potrzebne rekwizyty. Spotkanie dzieci z osobami starszymi daje wiele wspaniałych wrażeń. W podziękowaniu za dostarczenie pozytywnych emocji uczniowie otrzymują słowne gratulacje od Organizatorów i zaproszonych na spotkanie władz Gminy i Powiatu kolbuszowskiego.

EFEKTY: Dzięki takim spotkaniom uczniowie uczą się dobrych relacji ze starszymi osobami, współpracy z innymi ludźmi i instytucjami, odpowiedzialności za powierzone zadania. Podejmując inicjatywę na rzecz innych ludzi budują w sobie humanitarną hierarchię wartości.

UPOWSZECHNIANIE: Coroczne spotkania seniorów cieszą się popularnością dzięki rozpowszechnieniu ich w środowisku lokalnym, w lokalnej prasie, ogłoszeniach i dokumentacji fotograficznej, a także poprzez artykuły na stronie www naszej szkoły.