AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Uświetnienie obchodów Dnia Papieskiego w kościele poprzez śpiew pieśni, recytację wierszy o Janie Pawle II. Przybliżenie postaci Jana Pawła II ludziom z najbliższego środowiska. Przygotowywanie do aktywnego udziału w życiu swojej miejscowości.

OPIS: Z okazji Dnia Papieskiego w kościele grupa uczniów z naszej szkoły uświetniła jego obchody poprzez recytację utworów o JP II znanych autorów, a także prezentację własnej twórczości poetyckiej. Śpiewano ulubione pieśni papieża z towarzyszeniem akompaniamentu melodycznego. Uroczyste obchody tego dnia były wyjątkowe, gdyż uczniowie pod kierunkiem nauczycieli dostarczyli społeczności lokalnej miłych wrażeń i wzruszeń.

EFEKTY: Dzięki uczestnictwu w uroczystości upamiętniającej postać tego wielkiego Polaka kształtowane były u uczniów postawy predysponujące do podejmowania różnych inicjatyw w życiu najbliższego środowiska i parafii, gdyż prezentowana aktywność zyskała duże uznanie.

UPOWSZECHNIANIE: Ogłoszenie w kościele, dokumentacja fotograficzna, artykuł                     w prasie lokalnej, kronika szkoły