AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Uwrażliwienie dzieci w Polsce na problemy ich rówieśników w innych krajach, wykształcenie odruchu chęci niesienia pomocy, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Demokratycznej Republice Konga, przedstawienie praw dziecka, które nie są respektowane w Kongo.

OPIS: Szkoła włączyła się do akcji humanitarnych inicjowanych przez UNICEF biorąc udział w projekcie „Na ratunek dzieciom w Kongo” W ramach poszczególnych kampanii w szkole realizowano różnorodne działania. Dla uczniów klas I-III i IV-VI przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat istoty pomocy humanitarnej – uświadamiając dzieciom sytuację i warunki życiowe mieszkańców dalekiego Konga. W ramach akcji zorganizowano dyskoteki charytatywne dla klas starszych, szkół gimnazjalnych oraz bal przebierańców dla klas młodszych z towarzyszeniem muzyki „gorące rytmy”. Uczniowie zbudowali wypoczynkowe chatki afrykańskie, w których można było odpocząć za niewielką opłatą oraz napić się gratisowo egzotycznego soku. Dzieci pisały listy do swoich dalekich rówieśników, brały aktywny udział w konkursie plastycznym o tematyce Konga. Zebrano pieniądze, które przekazano na konto UNICEF z przeznaczeniem na terapeutyczną żywność oraz szczepionki dla dzieci.

EFEKTY: : uczeń zna podstawowe informacje o Demokratycznej Republice Konga, rozumie dlaczego jego szkoła przystąpiła do programu, wie jak wygląda sytuacja dzieci w Kongo i solidaryzuje się z ich mieszkańcami, ma wykształconą w sobie chęć niesienia pomocy, zna prawa dziecka, ma wykształtowaną postawę zaangażowania społecznego.

UPOWSZECHNIANIE: Zamieszczanie informacji o podjętych działaniach w kronice szkolnej oraz gazecie lokalnej, dokumentacja fotograficzna realizowanych działań, gazetki szkolne, informacja na stronie UNICEF-u