AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Celem akcji było pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży własnoręcznie zrobionych przez uczniów akcesoriów wielkanocnych, promocja idei wolontariatu szkolnego, zaangażowanie rodziców w życie szkoły, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

OPIS: W okresie wielkanocnym na rynku w Kolbuszowej odbył się Kiermasz Wielkanocny. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali własnoręcznie oraz z pomocą rodziców na tą imprezę pisanki, palmy i zajączki wielkanocne. Dużym zainteresowaniem i popularnością cieszyła się kompozycja wielkanocna przedstawiająca dużego szarego zająca zrobionego ze skorupek jajek. Uzyskane ze sprzedaży środki przekazano na plastyczne przybory szkolne dla potrzebujących dzieci.

EFEKTY: Dzięki takim akcjom uczniowie kształcą i zdobywają wiele umiejętności. Podejmując inicjatywy na rzecz drugiego człowieka budują w sobie humanitarną hierarchię wartości. Uczą się organizacji przedsięwzięć, współpracy z innymi instytucjami i ludźmi oraz odpowiedzialności za siebie i swoje działania, wyzwalają swoją kreatywność i rozwijają swoje zainteresowania.

UPOWSZECHNIANIE: Zamieszczanie informacji o podjętych działaniach w kronice szkolnej oraz gazecie lokalnej, dokumentacja fotograficzna realizowanych działań, gazetki szkolne, informacja na stronie gminy i powiatu