AUTOR: Nauczyciele SP im. Janka Zawiszy w Przedborzu

TYP: wolontariat

CEL: Celem akcji było zaprezentowanie programu artystycznego dla honorowych dawców krwi i zarządu PCK, promocja szkoły w powiecie kolbuszowskim, uwrażliwienie uczniów na konieczność niesienia pomocy ludziom chorym, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

OPIS: Na zaproszenie pracowników PCK na Rynku w Kolbuszowej uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w występach artystycznych oraz konkursach o zdrowiu i zapobieganiu chorobom z okazji „Tygodnia PCK”. Dzieci naszej szkoły zaprezentowały „polkę zdrowia” oraz przedstawienie „Rzepka”. Solistki zaśpiewały piosenki o tematyce zdrowego spędzania wolnego czasu. Układ taneczny w wykonaniu uczennic klas starszych podobał się wszystkim. Uczniowie oraz opiekunowie otrzymali dyplomy podziękowania za udział w „Pikniku PCK” z okazji „Tygodnia PCK” od Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża”.

EFEKTY: Dzięki takim akcjom uczniowie kształcą i zdobywają wiele umiejętności. Podejmując inicjatywy na rzecz drugiego człowieka budują w sobie humanitarną hierarchię wartości. Uczą się organizacji przedsięwzięć, współpracy z innymi instytucjami i ludźmi oraz odpowiedzialności za siebie i swoje działania, wyzwalają swoją kreatywność i rozwijają swoje zainteresowania.

UPOWSZECHNIANIE: Zamieszczanie informacji o podjętych działaniach w kronice szkolnej oraz gazecie lokalnej, dokumentacja fotograficzna realizowanych działań, gazetki szkolne, informacja na stronie gminy i powiatu.