eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Nasza szkoła zawsze przecierała szlaki wszelkim nowinkom TIK. Tym samym nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiej szansy dla naszych uczniów. W związku z tym 10.06.2013 roku nauczyciele uczący w naszej szkole uczestniczyli w Konferencji eTwinning, by po założeniu konta na platformie edukacyjnej zacząć międzynarodową współpracę.

Od tego czasu nasza szkoła uczestniczyła w szeregu projektach.

 

All about Christmas in my country (Wszystko o świętach Bożego Narodzenia w moim kraju)02.11.2014 rok. Uczniowie tworzyli prezentacje dotyczące tradycji bożonarodzeniowych w swoich krajach i przedstawiali je uczestnikom projektu. Projekt obejmował również wymianę kartek świątecznych.

Kraje współpracujące: Słowenia, Turcja, Bułgaria, Czechy, Słowacja.

Easter and Spring Fun ( Wiosenna radość )

05.03.2015 Celem projektu było zapoznanie uczniów z wiosennymi obrzędami i tradycjami świątecznymi oraz wymiana świątecznych życzeń.

Kraje współpracujące: Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Włochy, Grecja, Portugalia

European Day of Languages 2015 (Europejski Dzień Języków)

14.08.2015 Celem projektu było wspólne świętowanie Europejskiego Dnia Języków, zauważenie jak wielka jest różnorodność języków używanych w Unii Europejskiej. Uczniowie przygotowywali flagi unijne i zapoznawali się z historia swojego języka.

Kraje współpracujące: Francja, Łotwa, Turcja, Włochy, Wielka Brytania, Chorwacja, Hiszpania, Litwa, Portugalia

International Correspondence (Korespondencja międzynarodowa)

29.01.2016 Celem projektu była wymiana korespondencji miedzy współpracującymi krajami.

Kraje współpracujące: Włochy, Grecja, Macedonia, Hiszpania

 

Let’s celebrate Easter together! (Wspólnie świętujmy Wielkanoc)

10.01.2016 Celem projektu była wymiana świątecznych życzeń, dekoracji itp.

Kraje współpracujące: Francja, Włochy, Serbia, Macedonia, Litwa, Republika Czech, Rumunia

Postcard game – The World Post Day ( Światowy Dzień Poczty)

03.11.2016 Uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem poczty. Następnie wysyłane zostają tradycyjne listy, bądź kartki pocztowe. Celem projektu jest porównanie różnych sposobów komunikowania się. (projekt ten jest w trakcie realizacji)

Kraje współpracujące: Rumunia, Ukraina, Włochy, Turcja, Republika Czech, Ukraina, Hiszpania, Gruzja