W dniach 15-22 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu odbyła się druga już edycja Szkolnego Tygodnia Sportu, którego uwieńczeniem była Lokalna Akcja Sportowa – LAS. Jest to cykliczne wydarzenie w życiu szkoły. W przygotowanie tego tygodnia włączeni zostali chętni uczniowie, Samorząd Uczniowski, sekcja sportowa SU oraz lokalne stowarzyszenie. Podczas tego tygodnia odbyły się: Szkolna Wiosenna Olimpiada Lekkoatletyczna, rozgrywki w piłkę siatkową, marsz z kijkami w terenie, rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu o tytuł Sportowca Fair Play i inne sportowe wydarzenia. Uwieńczeniem Tygodnia Sportu była Lokalna Akcja Sportowa pod hasłem „Czas na rolki”. Do zabawy sportowej zostały zaproszone sąsiednie szkoły. Akcja ta została objęta patronatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz napisało dla szkoły wniosek, w którym zdobyte dofinansowanie przeznaczone zostało na doposażenie szkolnego zaplecza sportowego szkoły. Fundacja PGE – Energia z Serca przekazała dofinansowanie na zakup rolek i kasków. Zestawy ochraniaczy do jazdy na rolkach zostały podarowane przez PZU Mielec.