Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz otrzymały grant na wspólną realizację projektu pod nazwą „W świecie pacynek i lalek”. Pozyskane dofinansowanie pochodziło z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Projektem objęto dzieci z klas 0 - III Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu. W dniach 24-28 marca 2014r. odbył się „Szkolny Tydzień Teatru”. Wtedy to dzieci zapoznały się z terminologią dotyczącą teatru, przygotowały klasowe przedstawienia w formie teatru pacynek, kukiełek, cieni i żywego aktora. Na I Szkolnym Przeglądzie Widowisk Teatralnych uczniowie przedstawili publiczności klasowe przedstawienia, do których wcześniej przygotowali plakaty teatralne. W ciągu całego tygodnia emitowane były przez szkolne „Radio 6” audycje radiowe o historii teatru od antycznego do współczesnego.

Na zakończenie Szkolnego Tygodnia Teatru, dzięki grantowi, uczniowie obejrzeli sztukę „Mała Syrenka” w Teatrze „Maska” w Rzeszowie oraz uczestniczyli w lekcji teatralnej w „Muzeum Lalek Teatralnych”. Udział w projekcie był dla dzieci okazją do rozwinięcia ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności i kreatywnych zachowań.