Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz realizowało wraz ze Szkołą Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu projekt edukacyjnego p.n. „Co ma trocek do siarnicek? – czyli podróż do pradawnych czasów”, którym objęto dzieci szkolne. W trakcie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej Filia w Przedborzu pt. „Historia Wsi Przedbórz i Huty Przedborskiej – historia naszych przodków” połączonych z warsztatami mowy gwarowej. Kolejnym etapem projektu była wycieczka edukacyjna do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Uczestnicy zwiedzili muzeum, uczestniczyli w warsztatach ceramicznych, których efektem jest kolekcja unikatowej własnoręcznie wykonanej ceramiki oraz warsztatach łucznictwa, w trakcie których każdy miał możliwość posługiwania się bronią jakiej używali nasi przodkowie do polowania. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Szukam swoich przodków”, w czasie których  stworzyli drzewa genealogiczne swojej rodziny. Projekt zakończyła wystawa drzew genealogicznych, ceramiki oraz zdjęć z wycieczki Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej Filia w Przedborzu. Projekt był realizowany od maja do października 2012r.

Na realizację projektu Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” realizowanego przez  Fundację Banku Zachodniego WBK