Rada Rodziców 2017/2018

 

Przewodnicząca: Anna Zielińska

Zastępca:  Agnieszka Kwoka

Skarbnik:  Ewa Kluk