26 maja chętni uczniowie klas III –VI wyruszyli na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Najpierw udaliśmy się na św. Krzyż, gdzie znajduje się Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego .Nasz przewodnik przepięknie opowiadał o historii Klasztoru i wotach Krzyża Świętego. Zwiedziliśmy cały klasztor, dziedziniec, poznaliśmy historię klasztoru oraz otrzymaliśmy błogosławieństwo. Zeszliśmy też do klasztornych podziemi, gdzie spoczywają szczątki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pogoda była słoneczna więc wyszliśmy również na wieżę skąd rozciągał się widok na całą okolicę. Podziwialiśmy malowniczy krajobraz. Po obiedzie z Góry Świętego Krzyża zjechaliśmy kolejką turystyczną i wyruszyliśmy w dalszą drogę. W Zagnańsku obejrzeliśmy najstarszego dęba - Dęba Bartka, który jest pomnikiem przyrody. Następnie udaliśmy się do przepięknej Jaskini Raj, którą dotychczas znaliśmy tylko z ilustracji w podręczniku. Zobaczyliśmy występujące tam skupiska stalaktytów i stalagmitów. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej. Pomimo zmęczenia wszyscy wróciliśmy w wyśmienitych humorach, z bagażem nowych wrażeń i plecakiem pełnym pamiątek.

 

W dniach 9-13 maja br. obchodziliśmy w naszej szkole święto książki. Rozpoczął je udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- pod hasłem „Czytanie jest fajne” zorganizowanej przez pracowników Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Przedborzu. Klasy 0-III z zaciekawieniem wysłuchały pięknego czytania fragmentów literatury dziecięcej. W środę (11 maja) miało miejsce spotkanie środowiskowe z babciami które czytały i opowiadały uczniom najpiękniejsze bajki odbyły się również klasowe konkursy pięknego czytania w kl. I-III, a ich zwycięzcy prezentowali się przed publicznością uczniowską oraz w audycjach radiowych nadawanych w czasie przerw śródlekcyjnych. Przedstawiciele sekcji radiowej SU przygotowali audycje poświęcone „Historii książki i biblioteki” Klasa V-VI uczestniczyła w lekcji bibliotecznej „ Katalog biblioteczny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przedborzu, a chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych „Zakładka do książki”. W ramach obchodów „Święta książki kl. I-III wykonały prace Plastyczne ilustracje do ulubionych bajek , które są prezentowane na gazetce ściennej korytarza.

„ Nie pal przy mnie, proszę” to program edukacji antytytoniowej inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, który realizowany był w naszej szkole w klasie I i II od listopada do kwietnia. Głównym jego celem   jest wykształcenie u dzieci świadomego radzenia sobie w sytuacji, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. Zrealizowany został  w formie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem burzy mózgów, ćwiczeń oddechowych, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych, wierszyka o wiewiórce Wiki i samodzielnie przygotowanych znaczków „ Nie pal przy mnie, proszę”.