5 listopada 2010 roku w SP w Bukowcu odbył się Drugi Gminny Konkurs pt. „Śladami Polskich Noblistów.” Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem przewodnim: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc: nigdy jeden przeciw drugiemu.”

We wrześniu odbył się Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2010.” Tematyka prac dotyczyła bezpiecznego zachowanie się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia. W konkursie wzięli udział uczniowie z kl.III i kl.IV. Uczennice  Klaudia Kiełb kl.III oraz   Karolina Medygrał  kl.IV dobyły wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29.10.2010r. w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe, a szkoła pamiątkowy dyplom

18 października był wyjątkowym dniem dla uczniów kl. I. Tego dnia p.  dyrektor przyjęła do społeczności szkolnej pasując na ucznia klasy I: K. Lewandowską, A. Drozd, W. Zuber, A. Wdowik, N. Kwartę, A. Kunę, K. Proczka. Następnie "pierwszaki" pod opieką  wych. Fryderyki Mazur zaprezentowały montaż słowno-muzyczny.

Na zakończenie uroczystości pierwszaki otrzymały  pamiątkowe dyplomy  upomink.