W dniu 10 marca odbyła się gminna konferencja z wydawnictwem WSiP zorganizowana przez dyrektora szkoły  Na konferencji odbyła się prezentacja plansz interaktywnych dla edukacji wczesnoszkolnej.
W dniu 23 lutego odbyły się warsztaty szkoleniowe: "Zastosowanie tablicy interaktywnej w procesie edukacyjnym" zorganizowane przez dyrektora szkoły. Szkolenie przeprowadził edukator informatyk.

W dniu 23 lutego 2011r. uczniowie klas 0 - III naszej szkoły wyjechali do Domu Kultury w Kolbuszowej, aby uczestniczyć w lekcji umuzykalniającej prowadzonej przez muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej. Tematem były: „Muzyczne wędrówki po Europie”, do którego słuchacze wprowadzeni zostali pogadanką wstępną. Z kolei zespół składający się z kontrabasisty, akordeonisty i skrzypka przedstawił najpiękniejsze, charakterystyczne dla danego państwa utwory.