„ Nie pal przy mnie, proszę” to program edukacji antytytoniowej inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, który realizowany był w naszej szkole w klasie I i II od listopada do kwietnia. Głównym jego celem   jest wykształcenie u dzieci świadomego radzenia sobie w sytuacji, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. Zrealizowany został  w formie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem burzy mózgów, ćwiczeń oddechowych, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych, wierszyka o wiewiórce Wiki i samodzielnie przygotowanych znaczków „ Nie pal przy mnie, proszę”.

           

20 maja w naszej szkole odbył się Dzień Rodziny, który został zorganizowany przez Radę Rodziców. Łączył on trzy ważne uroczystości naszej społeczności szkolnej: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Mnóstwa atrakcji najmłodszym dzieciom dostarczyły dmuchane zjeżdżalnie, a także gry, zabawy i konkursy przygotowane przez animatorów. Aby sił do dalszej zabawy nie brakowało, wszyscy częstowali się kiełbaskami z grilla, ciasteczkami i napojami. Radość była ogromna, a zabawa udana. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu przeprowadzony został konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych. Była to III edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Młody Recytator-Artysta”. Głównym celem turnieju było zwrócenie uwagi młodych na literaturę krajów anglojęzycznych, poznanie piękna i bogactwa leksykalnego języka angielskiego. Jak nazwa konkursu wskazuje, ocenie jury podlegała nie tylko recytacja. Pod uwagę brane były również takie elementy, jak ruch sceniczny, rekwizyty czy oprawa muzyczną. Uczestnicy przedstawiali swoje umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 2-3 oraz 4-6. Poziom wszystkich prezentacji był bardzo wysoki. Ostatecznie nagrodzeni zostali:

W grupie wiekowej klas II-III

1 miejsce: Aleksandra Szuban z Zespołu Szkół w Cmolasie

2 miejsce: Gabriela Guźda z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku

3 miejsce: Wiktor Kasza ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku

wyróżnienie specjalne: Weronika Wieczerzak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach

wyróżnienia: Karolina Chmielowiec (PSP w Komorowie), Julia Syniec (ZS w Widełce), Krzysztof Wojtyczka (SP w Kupnie),

W grupie wiekowej klas IV-VI

1 miejsce: Lidia Tylutka ze Szkoły Podstawowej w Weryni

2 miejsce ex aequo: Oliwia Urban z Zespołu Szkół w Cmolasie oraz Nadya Stypa ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku

3 miejsce: Marta Guzior ze Szkoły Podstawowej w Siedlance

wyróżnienie specjalne: Dominik Wiśniewski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach

wyróżnienia: Jagoda Pachucka (PSP w Komorowie), Wiktoria Plis (ZS w Widełce), Eliza Zawadzka (SP w Kupnie)