Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce w dniu 2 marca 2018 zorganizowała konkurs matematycznoprzyrodniczy dla uczniów klas szóstych. Patronat nad konkursem objęło Nadleśnictwo Głogów Małopolski, które ufundowało nagrody. Do konkursowych zmagań przystąpiły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych gminy Kolbuszowa. Nasz zespół w składzie: Julia Tyrpin, Gabriela Zawisza, Norbert Rybicki, znalazł się tuż za podium i zajął IV miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Laureaci konkurrsu:

I miejsce SP nr 1 Kolbuszowa

II miejsce SP Widełka

III miejsce SP nr 2 Kolbuszowa

Serdecznie gratulujemy !

Laureaci konkursu:

I miejsce SP nr 1 Kolbuszowa


II miejsce SP Widełka


III miejsce SP nr 2 Kolbuszowa


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

W grudniu trzynaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Pionier 2017”, której organizatorem był Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie.

Wyniki przedstawiają się następująco: dyplom laureata i nagrodę książkową zdobył uczeń klasy VII Mateusz Słotwiński (5 miejsce),

dyplomy z wyróżnieniem otrzymali – Oskar Świder kl. VII (9 miejsce),

                                                        Julia Tyrpin kl. VI (14 miejsce),

                                                        Maciej Słotwiński kl. IV (15 miejsce),

                                                        Paweł Starzec kl. IV (15 miejsce).

Pozostali uczestnicy konkursu dostali dyplomy uznania.

Anna Gil i Eliza Siwiec kl. IV,

Anna Guzior, Wiktoria Halat i Wiktoria Kluk kl. V,

Gabriela Zawisza, Gabriel Skóra i Norbert Rybicki kl. VI.

Gratulujemy uczniom bardzo dobrych osiągnięć w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.