Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Niszczymy las – nie ma nas”, była Młodzieżowa Rada Miejska w Kolbuszowej. Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV-VII szkoły podstawowej, II- III gimnazjum. Uczennica naszej szkoły Wiktoria Halat (kl. V) zajęła II miejsce. Gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów!

 

Organizatorzy V edycji Wojewódzkiego Konkursu „ ABC Ekologii” zapraszają chętnych uczniów Szkół Podstawowych z całego województwa podkarpackiego do wzięcia udziału    w Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

„ ABC Ekologii” to konkurs, którego celem jest :

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,

- zachęcanie uczniów do ekologicznych zachowań,

- uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego,

- wprowadzanie uczniów do poznawania zasad „ zdrowej rywalizacji”.